Herz 300 mm. Akrylbukkemaskine med varmetråd (TGG30)
X