Søg
Close this search box.

PERSONDATAPOLITIK FOR BEHANDLING AF KUNDE- OG LEVERANDØROPLYSNINGER

1. Dataansvarlig

Hippomini Logistics ApS / Hippomini er dataansvarlig. Hippomini Logistics ApS / Hippomini kontaktoplysninger er: Hippomini Logistics ApS / Hippomini, Nørrevoldgade 82 2.sal, Bcubator, København K, Sjælland 1358, DK, telefon +45 33163317, e-mail hello@hippomini.dk, kontaktperson Jonathan Thomsen.

Hippomini Logistics ApS / Hippomini håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Hippomini Logistics ApS / Hippomini indgår aftale med kunder og leverandører om levering – køb og salg – af forskellige serviceydelser og produkter.

Når en kunde, bestiller og køber én eller flere af Hippomini Logistics ApS / Hippominis serviceydelser, og som led heri afgiver sine personoplysninger til Hippomini Logistics ApS / Hippomini, giver denne samtidig sit samtykke til, at kundens/leverandørens personoplysninger kan behandles af Hippomini Logistics ApS / Hippomini.

Det samme gør sig gældende for så vidt angår de eventuelle personoplysninger, som leverandører til Hippomini Logistics ApS / Hippomini afgiver til Hippomini Logistics ApS / Hippomini i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af aftaler.

2. Hippomini Logistics ApS / Hippomini indsamling af personoplysninger

Personoplysninger indsamles af Hippomini Logistics ApS / Hippomini på følgende vis:

Når en kunde – eller en repræsentant for denne – vælger at indhente tilbud på og/eller købe en af Hippomini Logistics ApS / Hippominis serviceydelser/produkter, eller når en leverandør afgiver tilbud eller sælger produkter eller serviceydelser til Hippomini Logistics ApS / Hippomini.

 • Fra B2B marked.
 • Gennem browser cookies og web beacons.
 • I forbindelse med brug af Hippomini Logistics ApS / Hippominis digitale ydelser.
 • Ved deltagelse i Hippomini Logistics ApS / Hippominis kunde/loyalitetsprogram og ved abonnement på Hippomini Logistics ApS / Hippominis nyhedsbrev.
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.
 • Når leverandører indgår aftaler med Hippomini Logistics ApS / Hippomini eller afgiver tilbud til Hippomini Logistics ApS / Hippomini.
 • Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivning.

3. Oplysninger som Hippomini Logistics ApS / Hippomini indsamler

Hippomini Logistics ApS / Hippomini indsamler følgende personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almindelige ikke personfølsomme personoplysninger.

Betalingskortoplysninger – typisk som garanti for en bestilling og til betaling af produkter/services.

Demografiske oplysninger. Købshistorik herunder også brugen af Hippomini Logistics ApS / Hippominis digitale serviceydelser.

Brugen af Hippomini Logistics ApS / Hippominis kunde/loyalitetsprogram.

Oplysninger fra Hippomini Logistics ApS / Hippominis kundeundersøgelser.

Oplysninger fra eventuelle udbudte konkurrencer

Oplysninger fra Hippomini Logistics ApS / Hippominis sociale medier og andre digitale platforme tilhørende Hippomini Logistics ApS / Hippomini.

Browserinformationer.

Oplysninger om kundens virksomhed og relevante kontaktpersoner.

Oplysninger om leverandørers virksomhed samt oplysninger om relevante kontaktpersoner og nøglepersoner herunder key accounts.

En kunde eller leverandør kan, frivilligt og efter eget valg give Hippomini Logistics ApS / Hippomini yderligere personoplysninger, som denne mener, kan have betydning for Hippomini Logistics ApS / Hippominis betjening/servicering af kunden/leverandøren. Dette kan f.eks. være oplysninger om: Hvis en kunde/leverandør frivilligt og efter eget valg vælger at afgive sådanne oplysninger, opfatter Hippomini Logistics ApS / Hippomini dette som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger om den pågældende.

Udover de oplysninger som Hippomini Logistics ApS / Hippomini modtager direkte fra kunder /leverandører, vil Hippomini Logistics ApS / Hippomini i nogle tilfælde indhente eller behandle yderligere oplysninger, som Hippomini Logistics ApS / Hippomini har modtaget af tredjeparter, f.eks. en anden formidler eller en ansat i den virksomhed, hvor den registrerede er ansat. Hvor dette er tilfældet er den pågældende tredjepart pligtig til at informere de pågældende kunder/leverandører om Hippomini Logistics ApS / Hippominis vilkår og betingelser samt Hippomini Logistics ApS / Hippominis persondatapolitik. Det er også den pågældende tredjeparts ansvar at sikre, at der er det fornødne juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende oplysninger, herunder indhente evt. fornødent samtykke til behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

4. Betaling med betalingskort

Hippomini Logistics ApS / Hippomini anvender Quickpay www.quickpay.net, til indløsning af betalinger med betalings- og kreditkort.

Ved bestillinger og bookinger gemmer Hippomini Logistics ApS / Hippomini de oplysninger, som kunden/leverandøren har givet, i indtil 6 mdr., hvorefter oplysningerne slettes.

Udover håndtering af bestillingen, bliver de afgivne oplysninger alene brugt, hvis en kunde/leverandør f.eks. henvender dig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen.

5. Hvad er formålet med indsamlingen og behandlingen?

Hippomini Logistics ApS / Hippomini indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås med kunder/leverandører om levering af serviceydelser, køb/salg af produkter eller ydelser.

Det er den enkelte aftales indhold/serviceydelsens karakter, som er bestemmende for, hvilke personoplysninger Hippomini Logistics ApS / Hippomini indsamler og behandler, og som er bestemmende for formålet med indsamlingen.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger vil primært være:

 • Behandling af kunders køb af Hippomini Logistics ApS / Hippominis produkter og serviceydelser.
 • Behandling af leverandørers tilbud om – og salg – af produkter og ydelser Kontakt til kunden før, under eller efter dennes køb.
 • Opfyldelse af kundens anmodning om tilbud på eller køb af serviceydelser.
 • Forbedring og udvikling af Hippomini Logistics ApS / Hippominis serviceydelser.
 • Tilpasning af Hippomini Logistics ApS / Hippominis markedsføring og øvrige kommunikation.
 • Analyse af kunders/leverandørers brugeradfærd og markedsføring overfor disse.
 • Tilpasning af Hippomini Logistics ApS / Hippominis samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til kunder/leverandører.
 • Administration af skunders/leverandørers relation til Hippomini Logistics ApS / Hippomini, herunder eventuel deltagelse i Hippomini Logistics ApS / Hippominis kunde/loyalitetsprogram.

6. Hjemmel – det juridiske grundlag – for behandlingen

Hippomini Logistics ApS / Hippomini vil oftest behandle personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale med Hippomini Logistics ApS / Hippomini, som du en kunde eller en leverandør er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med køb, mødeafvikling og/eller håndtering og opfyldelse af samarbejds- og leverandøraftaler.

Yderligere vil Hippomini Logistics ApS / Hippomini behandle personoplysninger i forbindelse med booking forud for afvikling af møder samt forud for indgåelse af leverandøraftaler.

I nogle tilfælde vil Hippomini Logistics ApS / Hippominis behandling af personoplysninger finde sted som led i, at Hippomini Logistics ApS / Hippomini forfølger en legitim/saglig interesse, som går forud for den kundens/leverandørens (den registreredes) interesser.

En sådan legitim interesse, kan eksempelvis være udarbejdelse af statistik, kundeundersøgelser, markedsføring og analyse af generel gæste/kundeadfærd, som har til hensigt generelt at forbedre oplevelsen hos Hippomini Logistics ApS / Hippomini og kvaliteten af Hippomini Logistics ApS / Hippominis serviceydelser og produkter.

I nogle situationer modtager Hippomini Logistics ApS / Hippomini personoplysninger fra tredjepart. Når dette sker, er den pågældende tredjepart pålagt at orientere de pågældende kunder/leverandører om Hippomini Logistics ApS / Hippominis vilkår og betingelser samt indholdet af denne persondatapolitik.

7. Den registreredes rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen, har de registrerede (kunder/leverandører) forskellige rettigheder.

En registreret har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Hippomini Logistics ApS / Hippomini behandler om den registrerede.

En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, som Hippomini Logistics ApS / Hippomini har om den registrerede.

En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysningers, som Hippomini Logistics ApS / Hippomini har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som Hippomini Logistics ApS / Hippomini ikke efter lovgivning er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at Hippomini Logistics ApS / Hippomini ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede.

Hvis nogle af de oplysninger, som Hippomini Logistics ApS / Hippomini har om den registrerede er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af Hippomini Logistics ApS / Hippomini. Dette gælder ikke for oplysninger, jf. ovenfor som Hippomini Logistics ApS / Hippomini er lovmæssigt forpligtede til at gemme.

Muligheden for at trække anmode om sletning mv. kan dog være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers privatliv, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder samt f.eks. af hensyn til muligheden for at håndhæve potentielle retskrav.

Den registrerede kan til hver en tid skriftligt bede Hippomini Logistics ApS / Hippomini om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som Hippomini Logistics ApS / Hippomini er i besiddelse af.

En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Den registrerede kan også kontakte Hippomini Logistics ApS / Hippomini, hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med Hippomini Logistics ApS / Hippomini.

Skriftlig anmodning sendes til Hippomini Logistics ApS / Hippomini, se kontaktoplysninger ovenfor under pkt. 1

Hippomini Logistics ApS / Hippomini vil så vidt muligt indenfor 1 måned efter modtagelsen af den registreredes skriftlige anmodning sende denne til den registrerede.

Hvis den registrerede beder om rettelse og/eller sletning af sine personoplysninger, vil Hippomini Logistics ApS / Hippomini vurdere, om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og Hippomini Logistics ApS / Hippomini vil i så fald gennemføre ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Hippomini Logistics ApS / Hippomini tager forbehold for at afvise anmodninger, som har karakter af chikanøs gentagelse eller som kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger (f.eks. udvikling af et nyt IT-system) eller som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger, eller i andre situationer hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.

8. Sikkerhed og deling af personoplysninger

Hippomini Logistics ApS / Hippomini beskytter den registreredes personoplysninger, og har fastlagt retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kun de personer/ansatte hos Hippomini Logistics ApS / Hippomini, der i kraft af deres jobfunktion har behov for de registreredes personoplysninger har adgang hertil.

Hippomini Logistics ApS / Hippomini kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registreredes personoplysninger.

Hippomini Logistics ApS / Hippomini tager løbende backup de registrerede personoplysninger.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der en høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, herunder f.eks. identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden form for misbrug, vil Hippomini Logistics ApS / Hippomini underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Hippomini Logistics ApS / Hippominis sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling.

Hippomini Logistics ApS / Hippomini benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

Hippomini Logistics ApS / Hippomini indgår løbende databehandleraftaler med alle Hippomini Logistics ApS / Hippominis leverandører, hvorved det også i forhold til eksterne databehandlere sikres, at disse fastholder et fornødent og højt beskyttelsesniveau for så vidt angår de registreredes personoplysninger. 

Hippomini Logistics ApS / Hippomini er i nogle tilfælde lovmæssigt forpligtede til at videregive personoplysninger eller forpligtede hertil som følge af en afgørelse fra en offentlig myndighed.

Hippomini Logistics ApS / Hippomini sletter dine personoplysninger, når Hippomini Logistics ApS / Hippominis lovmæssige forpligtelse ophører, eller når formålet med at indsamle og behandle oplysningerne ikke længere er til stede

9. Cookies

Hippomini Logistics ApS / Hippomini bruger cookies på hjemmeside til teknisk funktionalitet og trafikmåling. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved genbesøg. En cookie kan ikke indeholde virus. En cookie sletter sig selv efter et vist antal måneder (varierer), og fornyes efter hver besøg.

Læs mere her

10. Klage

Klage over Hippomini Logistics ApS / Hippomini behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, BORGERGADE 28, 5, 1300 KØBENHAVN K, TELEFON 3319 3200 – E-MAIL dt@datatilsynet.dk

logohippo

Kontakt Kundeservice

Filter

Pris
Pris - slider
Pris - inputs
kr.
kr.
Brands
Kategorier
Kategorier