Piximakey

Stop motion bringer det 21. århundredes kompetencer til live

Snart skriver kalenderen 2022, og efter to turbulente år i coronaens tegn, tør vi så småt drømme igen. Hvordan skal fremtidens læring se ud?

Store ord og visioner er der nok af, men at få oversat 21st century skills, innovation og inklusion til konkrete aktiviteter er en udfordring. Det gælder uanset om man er pædagog eller lærer.

Siden 2015 har Spilværk eksperimenteret i krydsfeltet mellem design, leg og læring.

Vi har forsøgt at knække koden til fremtidens læringsrum, hvor teknologi understøtter børns leg, samarbejde og kreativitet.

Der findes hundredvis af edtech-produkter, der er skabt til at løse den opgave, men hvor læringskurven kan være stejl for både lærere og elever.

Skal ambitionerne omsættes til succesoplevelser, er brugervenlighed helt centralt.

Vi ønsker børn, der er digitalt kompetente, men kæmper samtidig med teknologiens skyggesider, både i skolen og i hjemmet. Skærmtid har det med at overtage mange timer af vores børns liv, uden der nødvendigvis kommer ret meget læring ud af det. En “løsning” er selvfølgelig at låse de digitale devices inde, men der findes en anden vej. Vi kan bygge bro mellem den fysiske og digitale verden, samtidig med at vi træner det 21. århundredes kompetencer.

Meningsfuld skærmtid og digital kreativitet

Stop motion animation er en utroligt effektiv måde at inddrage teknologi på en meningsfuld måde. Der er ikke brug for at tilkøbe mere elektronik for at komme i gang – tværtimod kan I bruge de iPads eller mobiler, I allerede har. Masser af filmpædagogiske ildsjæle er allerede i gang, og både børnehavebørn og teenagere har stort udbytte af at lave stop motion.

Uanset hvilket fag eller emne, I arbejder med, kan animation bruges som et kommunikationsværktøj. Med stop motion har I mulighed for at arbejde med billeder, bevægelse og lyd på en lettilgængelig måde, der opmuntrer til kreativitet og samarbejde. Tidligere har det været svært og tidskrævende at komme i gang, men nu findes der en plug’n’play-løsning: Piximakey Stop Motion Studio.

Piximakey Cars
Piximakey kuffert

En fysisk-digital filmpædagogisk værktøjskasse

Piximakey’s animationsunivers kombinerer det fysiske og digitale, så I kan tage hul på det kreative med det samme. Den kompakte trækuffert er jeres fysiske værktøjskasse, indeholdende device-stativer, bagtæpper og særlig stop motion-modellervoks. Den gratis Piximakey-app er jeres digitale værktøjskasse, der binder billeder, bevægelse og lyd sammen. Alt er designet i samarbejde med pædagoger, lærere og børn fra 3 år og op, og med et klik er jeres film klar til at blive delt – eller arbejdet videre med i iMovie, hvis det skal være mere avanceret.

piximakeytree_02

Piximakey’s kompetencetræ

Når vi arbejder med stop motion og det 21. århundredes kompetencer, ser vi det som et træ, med tre store forgreninger: Literacy Skills, Learning Skills og Life Skills.

Literacy Skills

Literacy Skills omfatter børns evne til at håndtere, afkode og anvende teknologi, information og medier. Når vi bruger tablet og mobiler til at lave stop motion, forholder eleverne sig både til det rent tekniske, f.eks. hvordan telefonens kamera tager et godt billede, og det mere kunstneriske, hvor budskab, billede og lyd smelter sammen på en digital platform.

Learning Skills

Den anden forgrening kalder vi Learning Skills, og den omfatter de fire K’er: Kritisk tænkning, kollaboration, kreativitet og kommunikation. Når børn laver film sammen, gennemgår de en kreativ kollaborativ proces, der udfordrer dem på mange planer. Idéer skal omsættes til virkelighed, og det kræver kompromiser, problemløsning og samarbejde. At arbejde med stop motion udvikler desuden børns evne til kritisk at afkode video, da de erfarer hvor let man kan snyde sin seer ved hjælp af animation, underlægningsmusik og klippearbejde.

Life Skills

Den tredje forgrening, Life Skills, omfatter universelle evner, som man tager med sig gennem livet. Personlige evner som initiativ, produktivitet, lederskab og sociale kompetencer er essentielle for at klare sig godt i voksenlivet, både i og udenfor arbejdssammenhæng. Når en gruppe børn laver en film sammen, er det i princippet en kreativ produktion, de selv styrer. Der er typisk en overordnet ramme, f.eks. et tema eller en tidsbegrænsning, men derudover skal børnene selv definere opgaver, gå fra snak til handling, prioritere, skære fra og færdiggøre et produkt. Stop motion giver langt større muligheder for at skifte retning undervejs end i live-optagelser, så ovenstående kompetencer trænes fra start til slut.

Piximakey communicate

Stop motion med Piximakey

Se mere på Piximakey’s youtube kanal

Vores samarbejdspartnere og testskoler

VIA University College Viborg
Animated Learning Lab
Københavns Professions Højskole

Udviklet med støtte fra

Kickstarter
Vækstfonden
Piximakey Education
X