Login/Opret dig Din kurv
 

Produktet er tilføjet til din kurv.

Total produkter (eksl. moms)
Levering (eksl. moms) Gratis!
I alt (eksl. moms)
Forsæt indkøb Forsæt til betaling
Forside > Persondatapolitik

Persondatapolitik

Persondatapolitik for behandling af kunde- og leverandøroplysninger

1. Dataansvarlig

Hardwarehippo ApS / Hippomini er dataansvarlig. Hardwarehippo ApS / Hippomini kontaktoplysninger er: Hardwarehippo ApS / Hippomini, Brønsholmvej 26, 2980 Kokkedal, telefon +45 33163317, e-mail hello@hippomini.dk, kontaktperson Frederik Bentler.

Hardwarehippo ApS / Hippomini håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Hardwarehippo ApS / Hippomini indgår aftale med kunder og leverandører om levering – køb og salg – af forskellige serviceydelser og produkter.

Når en kunde, bestiller og køber én eller flere af Hardwarehippo ApS / Hippominis serviceydelser, og som led heri afgiver sine personoplysninger til Hardwarehippo ApS / Hippomini, giver denne samtidig sit samtykke til, at kundens/leverandørens personoplysninger kan behandles af Hardwarehippo ApS / Hippomini.

Det samme gør sig gældende for så vidt angår de eventuelle personoplysninger, som leverandører til Hardwarehippo ApS / Hippomini A/S afgiver til Hardwarehippo ApS / Hippomini i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af aftaler.

2. Hardwarehippo ApS / Hippomini indsamling af personoplysninger

Personoplysninger indsamles af Hardwarehippo ApS / Hippomini på følgende vis:

Når en kunde – eller en repræsentant for denne – vælger at indhente tilbud på og/eller købe en af Hardwarehippo ApS / Hippominis serviceydelser/produkter, eller når en leverandør afgiver tilbud eller sælger produkter eller serviceydelser til Hardwarehippo ApS / Hippomini.

 • Fra B2B marked.
 • Gennem browser cookies og web beacons.
 • I forbindelse med brug af Hardwarehippo ApS / Hippominis digitale ydelser.
 • Ved deltagelse i Hardwarehippo ApS / Hippominis kunde/loyalitetsprogram og ved abonnement på Hardwarehippo ApS / Hippominis nyhedsbrev.
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.
 • Når leverandører indgår aftaler med Hardwarehippo ApS / Hippomini eller afgiver tilbud til Hardwarehippo ApS / Hippomini.
 • Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivning.

3. Oplysninger som Hardwarehippo ApS / Hippomini indsamler

Hardwarehippo ApS / Hippomini indsamler følgende personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almindelige ikke personfølsomme personoplysninger.

Betalingskortoplysninger – typisk som garanti for en bestilling og til betaling af produkter/services.

Demografiske oplysninger. Købshistorik herunder også brugen af Hardwarehippo ApS / Hippominis digitale serviceydelser.

Brugen af Hardwarehippo ApS / Hippominis kunde/loyalitetsprogram.

Oplysninger fra Hardwarehippo ApS / Hippominis kundeundersøgelser.

Oplysninger fra eventuelle udbudte konkurrencer

Oplysninger fra Hardwarehippo ApS / Hippominis sociale medier og andre digitale platforme tilhørende Hardwarehippo ApS / Hippomini.

Browserinformationer.

Oplysninger om kundens virksomhed og relevante kontaktpersoner.

Oplysninger om leverandørers virksomhed samt oplysninger om relevante kontaktpersoner og nøglepersoner herunder key accounts.

En kunde eller leverandør kan, frivilligt og efter eget valg give Hardwarehippo ApS / Hippomini yderligere personoplysninger, som denne mener, kan have betydning for Hardwarehippo ApS / Hippominis betjening/servicering af kunden/leverandøren. Dette kan f.eks. være oplysninger om: Hvis en kunde/leverandør frivilligt og efter eget valg vælger at afgive sådanne oplysninger, opfatter Hardwarehippo ApS / Hippomini dette som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger om den pågældende.

Udover de oplysninger som Hardwarehippo ApS / Hippomini modtager direkte fra kunder /leverandører, vil Hardwarehippo ApS / Hippomini i nogle tilfælde indhente eller behandle yderligere oplysninger, som Hardwarehippo ApS / Hippomini har modtaget af tredjeparter, f.eks. en anden formidler eller en ansat i den virksomhed, hvor den registrerede er ansat. Hvor dette er tilfældet er den pågældende tredjepart pligtig til at informere de pågældende kunder/leverandører om Hardwarehippo ApS / Hippominis vilkår og betingelser samt Hardwarehippo ApS / Hippominis persondatapolitik. Det er også den pågældende tredjeparts ansvar at sikre, at der er det fornødne juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende oplysninger, herunder indhente evt. fornødent samtykke til behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

4. Betaling med betalingskort

Hardwarehippo ApS / Hippomini anvender Quickpay www.quickpay.net, til indløsning af betalinger med betalings- og kreditkort.

Ved bestillinger og bookinger gemmer Hardwarehippo ApS / Hippomini de oplysninger, som kunden/leverandøren har givet, i indtil 6 mdr., hvorefter oplysningerne slettes.

Udover håndtering af bestillingen, bliver de afgivne oplysninger alene brugt, hvis en kunde/leverandør f.eks. henvender dig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen.

5. Hvad er formålet med indsamlingen og behandlingen?

Hardwarehippo ApS / Hippomini indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås med kunder/leverandører om levering af serviceydelser, køb/salg af produkter eller ydelser.

Det er den enkelte aftales indhold/serviceydelsens karakter, som er bestemmende for, hvilke personoplysninger Hardwarehippo ApS / Hippomini indsamler og behandler, og som er bestemmende for formålet med indsamlingen.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger vil primært være:

 • Behandling af kunders køb af Hardwarehippo ApS / Hippominis produkter og serviceydelser.
 • Behandling af leverandørers tilbud om – og salg – af produkter og ydelser Kontakt til kunden før, under eller efter dennes køb.
 • Opfyldelse af kundens anmodning om tilbud på eller køb af serviceydelser.
 • Forbedring og udvikling af Hardwarehippo ApS / Hippominis serviceydelser.
 • Tilpasning af Hardwarehippo ApS / Hippominis markedsføring og øvrige kommunikation.
 • Analyse af kunders/leverandørers brugeradfærd og markedsføring overfor disse.
 • Tilpasning af Hardwarehippo ApS / Hippominis samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til kunder/leverandører.
 • Administration af skunders/leverandørers relation til Hardwarehippo ApS / Hippomini, herunder eventuel deltagelse i Hardwarehippo ApS / Hippominis kunde/loyalitetsprogram.

6. Hjemmel – det juridiske grundlag – for behandlingen

Hardwarehippo ApS / Hippomini vil oftest behandle personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale med Hardwarehippo ApS / Hippomini, som du en kunde eller en leverandør er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med køb, mødeafvikling og/eller håndtering og opfyldelse af samarbejds- og leverandøraftaler.

Yderligere vil Hardwarehippo ApS / Hippomini behandle personoplysninger i forbindelse med booking forud for afvikling af møder samt forud for indgåelse af leverandøraftaler.

I nogle tilfælde vil Hardwarehippo ApS / Hippominis behandling af personoplysninger finde sted som led i, at Hardwarehippo ApS / Hippomini forfølger en legitim/saglig interesse, som går forud for den kundens/leverandørens (den registreredes) interesser.

En sådan legitim interesse, kan eksempelvis være udarbejdelse af statistik, kundeundersøgelser, markedsføring og analyse af generel gæste/kundeadfærd, som har til hensigt generelt at forbedre oplevelsen hos Hardwarehippo ApS / Hippomini og kvaliteten af Hardwarehippo ApS / Hippominis serviceydelser og produkter.

I nogle situationer modtager Hardwarehippo ApS / Hippomini personoplysninger fra tredjepart. Når dette sker, er den pågældende tredjepart pålagt at orientere de pågældende kunder/leverandører om Hardwarehippo ApS / Hippominis vilkår og betingelser samt indholdet af denne persondatapolitik.

7. Den registreredes rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen, har de registrerede (kunder/leverandører) forskellige rettigheder.

En registreret har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Hardwarehippo ApS / Hippomini behandler om den registrerede.

En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, som Hardwarehippo ApS / Hippomini har om den registrerede.

En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysningers, som Hardwarehippo ApS / Hippomini har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som Hardwarehippo ApS / Hippomini ikke efter lovgivning er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at Hardwarehippo ApS / Hippomini ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede.

Hvis nogle af de oplysninger, som Hardwarehippo ApS / Hippomini har om den registrerede er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af Hardwarehippo ApS / Hippomini. Dette gælder ikke for oplysninger, jf. ovenfor som Hardwarehippo ApS / Hippomini er lovmæssigt forpligtede til at gemme.

Muligheden for at trække anmode om sletning mv. kan dog være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers privatliv, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder samt f.eks. af hensyn til muligheden for at håndhæve potentielle retskrav.

Den registrerede kan til hver en tid skriftligt bede Hardwarehippo ApS / Hippomini om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som Hardwarehippo ApS / Hippomini er i besiddelse af.

En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Den registrerede kan også kontakte Hardwarehippo ApS / Hippomini, hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med Hardwarehippo ApS / Hippomini.

Skriftlig anmodning sendes til Hardwarehippo ApS / Hippomini, se kontaktoplysninger ovenfor under pkt. 1

Hardwarehippo ApS / Hippomini vil så vidt muligt indenfor 1 måned efter modtagelsen af den registreredes skriftlige anmodning sende denne til den registrerede.

Hvis den registrerede beder om rettelse og/eller sletning af sine personoplysninger, vil Hardwarehippo ApS / Hippomini vurdere, om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og Hardwarehippo ApS / Hippomini vil i så fald gennemføre ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Hardwarehippo ApS / Hippomini tager forbehold for at afvise anmodninger, som har karakter af chikanøs gentagelse eller som kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger (f.eks. udvikling af et nyt IT-system) eller som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger, eller i andre situationer hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.

8. Sikkerhed og deling af personoplysninger

Hardwarehippo ApS / Hippomini beskytter den registreredes personoplysninger, og har fastlagt retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kun de personer/ansatte hos Hardwarehippo ApS / Hippomini, der i kraft af deres jobfunktion har behov for de registreredes personoplysninger har adgang hertil.

Hardwarehippo ApS / Hippomini kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registreredes personoplysninger.

Hardwarehippo ApS / Hippomini tager løbende backup de registrerede personoplysninger.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der en høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, herunder f.eks. identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden form for misbrug, vil Hardwarehippo ApS / Hippomini underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Hardwarehippo ApS / Hippominis sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling.

Hardwarehippo ApS / Hippomini benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

Hardwarehippo ApS / Hippomini indgår løbende databehandleraftaler med alle Hardwarehippo ApS / Hippominis leverandører, hvorved det også i forhold til eksterne databehandlere sikres, at disse fastholder et fornødent og højt beskyttelsesniveau for så vidt angår de registreredes personoplysninger. 

Hardwarehippo ApS / Hippomini er i nogle tilfælde lovmæssigt forpligtede til at videregive personoplysninger eller forpligtede hertil som følge af en afgørelse fra en offentlig myndighed.

Hardwarehippo ApS / Hippomini sletter dine personoplysninger, når Hardwarehippo ApS / Hippominis lovmæssige forpligtelse ophører, eller når formålet med at indsamle og behandle oplysningerne ikke længere er til stede

9. Cookies

Hardwarehippo ApS / Hippomini bruger cookies på hjemmeside til teknisk funktionalitet og trafikmåling. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved genbesøg. En cookie kan ikke indeholde virus. En cookie sletter sig selv efter et vist antal måneder (varierer), og fornyes efter hver besøg.

Læs mere her

10. Klage

Klage over Hardwarehippo ApS / Hippomini behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, BORGERGADE 28, 5, 1300 KØBENHAVN K, TELEFON 3319 3200 – E-MAIL dt@datatilsynet.dk