Login/Opret dig Din kurv
 

Produktet er tilføjet til din kurv.

Total produkter (eksl. moms)
Levering (eksl. moms) Gratis!
I alt (eksl. moms)
Forsæt indkøb Forsæt til betaling
Forside > Salgs- og leveringsbetingelser for institutioner, skoler og firmaer

Salgs- og leveringsbetingelser for institutioner, skoler og firmaer

Salgs- og leveringsbetingelser for institutioner, skoler og firmaer

Hippomini er et varemærke ejet af Hippomini Logistics ApS. Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser er gældende ved onlinekøb på www.hippomini.dk. Hippomini Logistics ApS er registreret som ejer af domænet/hjemmesiden.

1. Aftalegrundlag

Køber skal ved hvert køb acceptere salgs-og leveringsbetingelserne. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som betingelserne giver. 

Køber får en kopi af salgs- og leveringsbetingelser sammen med en bekræftelse af bestillingen pr. e-mail.

På www.hippomini.dk kan købsaftaler udelukkende indgås med personer over 18 år. 

Hippomini forbeholder sig ret til at annullere købers ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer.

Hippomini tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte/udgåede varer og leveringssvigt fra vores leverandører.

2. Ejendomsforbehold

Køber er berettiget til at råde retligt over produkterne, tilbehør m.v. fra leveringsdagen.

3. Betalingsbetingelser og gebyrer

Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Dankort, Visa, MasterCard, American Express og JCB.  

 • Ved betaling med Dankort tillægges der et betalingsgebyr på 1,39 kr. pr. transaktion ved transaktionsbeløb over 500,01 kr.
 • Ved betaling med dansk udstedte Visa og MasterCard kreditkort tillægges der et betalingskortgebyr svarende til 1,50% af købsbeløbet, dog min. 0,70 kr. pr. transaktion.
 • Ved betaling med udenlandsk udstedte VISA og MasterCard kreditkort tillægges der et betalingskortgebyr svarende til 2,90% af købsbeløbet, dog min. 1,95 kr. pr. transaktion.
 • Ved betaling med JCB tillægges der et betalingskortgebyr svarende til 3,75% af købsbeløbet, dog min. 1,95 kr. pr. transaktion.

Inden køber vælger at godkende ordren, bliver gebyret oplyst.

Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når køber bestiller med kreditkort ”reserveres” beløbet på købers konto. Når leverandøren efterfølgende har afsendt de bestilte produkter, udsteder Hippomini et betalingskrav til kortudsteder. Det betyder, at køber ikke kan disponere over det reserverede beløb, efter bestillingen er godkendt. Det reserverede beløb hæves dog først på kontoen, når kortudsteder modtager betalingskravet fra betalingsmodtageren. 

Betalingen sker i forbindelse med afsendelse af varen. Beløbet hæves først på købers kort, når varerne sendes fra leverandøren. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, køber har godkendt ved købet.

Ved mistanke om kortsvindel kan Hippomini kræve betaling via bankoverførsel. Hippomini skal gøre opmærksom på, at køber ikke er beskyttet af indsigelsesordningen ved bankoverførsel.

3.1. Priser

 • Priser fra Hippomini er i DKK, inkl. emballage og told for Danmark, men ekskl. pakning, transport, moms og eventuelle andre afgifter.
 • Ændringer i valutakurser, told, fragt eller andre forhold, som ligger udenfor Hippominis kontrol og indflydelse, er Hippomini berettiget til og med leveringsdagen at ændre priserne tilsvarende med.
 • Forfaldsdagen indtræder ved levering, medmindre anden forfaldsdag er aftalt med Hippomini. Betaler køber ikke rettidigt er Hippomini berettiget til at tilskrive morarenter fra fakturaens forfaldsdato med 1,5 % pr. påbegyndt måned. Købers pligt til at betale rettidigt består, selv om køber reklamerer, alternativt skal køber deponere købesummen ved reklamation. Køber er altid forpligtet til at betale rettidigt for den del af leverancen, der ikke reklameres over. Køber er ikke berettiget til at modregne.
 • Betaler køber ikke rettidigt er Hippomini berettiget til at standse leveringer, indtil der sker forudbetaling eller sikkerhedsstillelse. Sker forudbetalingen eller sikkerhedsstillelse ikke er Hippomini berettiget til at hæve aftalen.
 • Hippomini forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil fuld betaling har fundet sted.

4. Levering af varer

Såfremt der ikke er indgået aftale om leveringstid, vil levering foretages hurtigst muligt, senest 30 dage efter modtagelse af bestillingen, dog under hensyntagen til lagerbeholdninger og leveringstider hos Hippominis underleverandører. Hippomini er således berettiget til at foretage successiv levering og fakturering.

Leveringstiden er med forbehold for eksterne forhold, der ligger uden for Hippominis indflydelse. Leverer Hippomini ikke på det tidspunkt, som på forhånd er oplyst til køber, er køber ikke berettiget til at kræve kompensation herfor.

Levering af varer sker med GLS pakkeservice. Pakken leveres udefra givet postnummer ved bestillingen. Leveringstid med GLS sker indenfor 1-2 hverdage. 

GLS leverer pakken til en GLS PakkeShop. Du får en mail/sms fra GLS med oplysninger om hvilken PakkeShop din pakke er, og du kan hente den inden for de næste 10 arbejdsdage. Bemærk, at dette ikke gælder for alle områder i Danmark. Hvis pakken ikke bliver afhentet indenfor de 10 dage bliver den returneret til Hippomini.

Når pakken er i en GLS PakkeShop, betragter GLS pakken som "leveret". 

4.1. Hvis varen blever returneret til Hippomini, fordi kunden ikke har hentet den i GLS pakkeshop.

Hvis varen er blevet returneret, fordi kunden ikke har afhentet den indefor de til 10 dage, bliver udgifterne på tilbagesendelse af varen fratrukket købesummen, i overrensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, nr. 12.

5. Købers ansvar

Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:

5.1.  Underretning

Køber skal meddele Hippomini om eventuelle fejl ved produkter umiddelbart efter fejlene er/burde være opdaget af køber (maks. 5 dage efter modtagelse af produktet).

6. Sælgers ansvar

Hippomini er ikke forpligtet til at håndtere produkter, herunder yde service, udbedring, reparation eller afhentning udenfor Hippomini´s forretningsområde. Læs mere om Hippomini´s forretningsområde på www.hippomini.dk). 

6.1. Udbedring

Hippomini er forpligtet til at udføre udbedring, hvis der er tale om en oprindelig mangel/fejl ved produktet, som medfører, at produktet på tidspunktet for levering ikke var funktionsdygtigt eller intakt.

Udbedring af forhold, som skyldes købers behandling, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk, naturskade er ikke omfattet af Hippomini´s forpligtelse til udbedring.

Hippomini forbeholder sig retten til, til enhver tid at søge udbedring før en eventuel ombytning. Hippomini kan ombytte produkter med tilsvarende produkter efter Hippomini` vurdering. 

6.2. Følgeskader

Hippomini kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, der er en følge af at produkter, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat - evt. på grund af mangelfulde installationer eller tilslutninger.

7. Fortrydelse af køb

7.1. Fortrydelsesfrist

Som kunde har du altid 14 dages fortrydelsesret, når du handler på www.hippomini.dk. Fortrydelsesperioden gælder fra den dag, du modtager varen.

For at udøve fortrydelsesretten skal køber meddele sin beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig skriftlig erklæring (f.eks. ved brev eller e-mail).

Varen skal sendes i original emballage samt være i samme stand og mængde som ved modtagelsen.

Når du returnerer en vare, fordi du har fortrudt købet, skal du bruge en fortydelsesfomular fra Hippomini.

7.2. Sådan gør du

Udfyld og udskriv standardfortrydelsesformular (hent formularen her) og send den til os via mail til hello@hipoomini.dk eller til adressen:

Hippomini ApS
Brønsholmvej 26
2980 Kokkedal

 • Notér kundenr. og fakturanr. på pakken og husk at angive de nøjagtige oplysninger om produkt, adresse, dato og underskrift.
 • Indlever pakken hos nærmeste GLS pakkeshop.

Læs mere om fortrydelse af køb her.

7.3. Følge af fortrydelse

Hvis køber udøver sin fortrydelsesret i denne aftale, refunderer Hippomini alle betalinger modtaget fra køber uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Hippomini har modtaget meddelelse om købers beslutning om at fortryde denne aftale. 

Hippomini tilbagebetaler hele det beløb, som kunden har betalt. Køber betaler egne forsendelsesomkostninger i forbindelse med returnering af varen.

Hippomini gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion. Køber pålægges ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Køber skal returnere varerne uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor køber har informeret Hippomini om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis køber returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. 

Hippomini tilbagefører betalingen, når varen er modtaget af Hippomini.


7.4. Fortrydelsesretten gælder ikke i følgende tilfælde:

 • Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen.
 • Når en tjenesteydelse er blevet fuldt udført, når udførelsen blev påbegyndt med købers accept.
 • Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med købers forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at køber dermed mister sin fortrydelsesret.

8. Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger.

Ifølge Persondataloven har Hippomini pligt til at oplyse køber om bl.a. hvilke typer af personoplysninger, der behandles, med hvilket formål behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til.

Første gang der købes en vare på www.hippomini.dk, bliver køber registreret som kunde. De personlige oplysninger der registreres er: 

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail 

Hippomini foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Hippomini registrerer desuden alternativ leveringsadresse, hvis køber indtaster en sådan i forbindelse med købet.

Oplysningerne opbevares minimum fem år, idet bogføringsloven stiller krav herom.

 • Hippomini opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
 • Hippomini transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til www.hippomini.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Den dataansvarlige er:

Hippomini Logistics ApS
Brønsholmvej 26
2980 Kokkedal
Danmark 

Det er frivilligt, om køber vil give Hippomini de ønskede oplysninger, men Hippomini er i så fald berettiget til at afvise betjening af køber.

9. Markedsføring

E-mail-adressen, som Hippomini har modtaget i forbindelse med købers bestilling på Hippomini, kan benyttes af Hippomini til at markedsføre egne tilsvarende produkter eller ydelser til køber via elektronisk post.

Køber modtager nyhedsbreve, når køber har afkrydset feltet "ja tak" under et køb på vej mod kassen eller udfyldt en tilmeldingsformular. Nyhedsbrevet indeholder nyheder, inspiration og gode tilbud. Det udsendes via mail. Købers oplysninger videregives ikke. Køber kan til enhver tid afmelde sig nyhedsbrevet.

10. Skaffevare 

10.1 Ved bestilling af et specialfremstillet produkt eller tjenesteydelse giver køber samtykke til, at fremstillingen/udførelsen påbegyndes, og at fortrydelsesretten derefter bortfalder.

11. Klageadgang

11.1. Køber har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse). Klage sendes til: hello@hippomini.dk

Køber har også mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet eller Forbrugerombudsmanden. Se mere på www.forbrug.dk eller kontakt Forbrugerombudsmanden på tlf. 41 71 51 51.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med Hippomini´s virksomhed, som hovedsageligt består af salg af produkter.

Retsforholdet afgøres efter dansk ret.

11.2.  Køber har mulighed for at
klage direkte til den europæiske virksomhed, hvor de har købt en vare eller service, som ikke har levet op til forventningerne. Det kan man gøre på ODR´s hjemmeside, som er en online-klageløsning, og henvender sig til dels til alle EU-forbrugere, som online-handler i andre EU-lande, og dels til alle europæiske online-virksomheder. Læs mere her eller send en mail til: odr@forbrugereuropa.dk

12. Mangler ved varen

I tilfælde af mangler ved varen, finder købelovens mangels regler anvendelse. 

13. Reklamation

Der er 2 års reklamationsret på alle varer på www.hippomini.dk. Du skal huske at reklamere inden for rimelig tid, efter du har konstateret manglen. Hvis varen skal ombyttes eller købet skal ophæves, er det en betingelse, at du tilbageleverer varen i "væsentlig samme stand", som den var ved leveringen/købet. Dvs. alle dele der hører til varen skal tilbageleveres. 

Vi bestræber os på at udføre alle retmæssige reklamationer inden for 21 arbejdsdage.

13.1. Sådan gør du

Udfyld og udskriv standardreklamationsformular (hent formularen her) og send den til os via mail til hello@hipoomini.dk eller til adressen:

Hippomini Logistics ApS
Brønsholmvej 26
2980 Kokkedal

Når vi modtager din reklamation, kontakter vi dig hurtigst muligt for at aftale det videre forløb.

Ved returnering af en vare som følge af reklamation betaler Hippomini fragtomkostningerne, såfremt skaden er dækket af reklamationsretten. 

13.2. Hvornår bortfalder reklamationsretten?

Reklamationsretten bortfalder, hvis du selv er skyld i manglen. Det kan f.eks. være, hvis du har brugt varen forkert eller der er blevet foretaget uautoriseret reparation. Dernæst bortfalder reklamationsretten også, hvis varen har været tilsluttet forkert eller med ukorrekt spænding/strømart.

13.3. Hvis varen har taget skade under transporten

Du skal huske at se efter for synlige skader på varen, når du modtager den.

Er emballagen beskadiget, skal du huske at kvittere for modtagelsen af varen med forbehold for eventuelle skader på indholdet – alternativt anbefaler vi, at du helt nægter at modtage varen. Har du mistanke om, at varen har taget skade under transporten, skal du kontakte os inden for senest 5 dage fra modtagelsen af pakken.