LEGO® Education SPIKE™ Essential

LEGO® Education SPIKE™ Essential

LEGO® Education SPIKE™ Essential vækker yngre folkeskoleelevers interesse for naturvidenskabelig læring gennem sjov problemløsning og hjælper dem til at opbygge robusthed og tænke selvstændigt.

Som en del af LEGO læringssystemet engagerer SPIKE Essential eleverne i praktiske undersøgelser af naturvidenskabelige begreber og styrker samtidig deres læse- og skrivefærdigheder, matematikkompetencer og sociale og følelsesmæssige udvikling. I læringsforløbene, der er baseret på nationale læseplaner, gøres brug af temaer fra hverdagen, minifigurer med forskellige personligheder, som børn kan relatere til, og velkendte LEGO elementer for at løse problemer gennem historiefortælling.

SPIKE Essential kombinerer ikon- og ordbaseret blokprogrammering med enkel hardware – herunder en intelligent hub, motorer, en lysmatrix og en farvesensor – for at bringe naturvidenskabelige begreber til live. Eleverne brainstormer og udvikler kreative løsninger ved at prøve sig frem sammen med deres kammerater.

Med fleksibel indbygget stilladsering og muligheder for kompetencebaseret faglig udvikling bliver det nemt for lærere at komme godt i gang og bevæge sig videre fra det ene forløb til det næste.

(SPIKE Essential bruges også i FIRST® LEGO® League Challenge, en global robotkonkurrence, der tilskynder elever til at træne teamwork og lære nye kompetencer).

Vigtige egenskaber

Ægte tværfaglig naturvidenskabelig løsning

Understøt børns komplette udvikling ved naturligt at integrere læse- og skrivefærdigheder, matematik og social og følelsesmæssig læring i den naturvidenskabelige undervisning. Alle SPIKE Essential-lektioner har en ensartet opbygning og fleksibel indbygget stilladsering, der hjælper eleverne med at udvikle sig til selvstændige naturvidenskabelige tænkere.

Læs mere om LEGO® Education SPIKE™ Essential elementerne her

Engagerende problemløsningsaktiviteter med velkendte minifigurer

SPIKE Essential minifiguresVæk de yngre elevers interesse for naturvidenskab med sjove, praktiske lektioner, der øjeblikkeligt appellerer til aldersgruppen. Eleverne bruger temaer fra hverdagen, minifigurer med hver sin personlighed, som børn kan relatere til, og historiefortælling til at løse problemer på en engagerende og meningsfuld måde.

Læringsprogression år for år

Udbyg elevernes viden og kompetencer år efter år. Start med det enkle, og gå videre frem gennem klassetrinnene med stabelbare LEGO klodser, enkel hardware og en intuitiv programmeringsprogression fra ikon- til ordblokke. Dette forbereder eleverne på mere avancerede muligheder med SPIKE Prime via en ensartet opbygning af læringsforløb med den samme app.

Ubegrænsede læringsmuligheder

Gør det muligt at gå i dybden med læringen ved at sikre, at elever og lærere bliver fortrolige med LEGO læringssystemets komplette udvalg af indbyrdes forbundne løsninger. Kombiner SPIKE Essential med andre løsninger, f.eks. BricQ Motion, for at låse op for yderligere læringsmuligheder, der sikrer elevernes fortsatte engagement og begejstring.

Gå ind på https://education.lego.com/da-dk/lessons for at få gang i de nye undervisningsforløb!

Priser og enheder er på vej snarest og hvis du vil vide mere så ring til Kristian på +45 2343 3614 eller Michael på +45 6162 0199

Kunne du lide dette?

Del på facebook
Share on Facebook
Del på twitter
Share on Twitter
Del på linkedin
Share on Linkdin
Del på pinterest
Share on Pinterest
X