Innovation i Gladsaxe med Fremtidens Skole

Innovation i Gladsaxe med Fremtidens Skole

Bagsværd skole

Fantasien fik frit løb på bagsværd skole

da Gladsaxe kommune sammen med hippomini gennemførte et fire ugers pilotprojekt i efteråret 2016, hvor den normale klasseundervisning gjorde plads for digitale læringsmiljøer.

Gladsaxe kommune har udviklet en ambitiøs strategi, der skal forberede deres elever på en fremtid fuld af banebrydende teknologi. Projektet ”Fremtidens skole” er en del af den strategi for at gøre eleverne til kreative innovatører, der kan begå sig med det 21. århundredes kompetencer.

I et tæt samarbejde mellem konsulenter fra Hippomini og lærere og pædagoger fra skolen blev der opbygget et digitalt læringsmiljø for 4. klasserne på Bagsværd skole. Den almindelige skoledag med 45 minutters undervisningstimer blev brudt op til fordel for en skoledag med kommunikationsøvelser, workshops og designudfordringer. Hver dag blev startet med The Empathy Toy for at styrke elevernes samarbejde og sociale kompetencer, hvorefter børnene afprøvede forskellige roller i deres grupper for at udforske egne interesser og styrker. Det kunne f.eks. være som gruppens planlægger, tester eller tekniker, der alle kræver forskellige kompetencer.

Bagsværd skole

Medborgerskab

Klasseværelserne blev opdelt i en Maker-zone, en Medie-zone og en Kode-zone, der alle bugnede af læringsteknologi og værktøjer. Med udgangspunkt i temaet ”medborgerskab” og med inspiration fra FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling fik børnene lov til at udfolde deres kreativitet. I Kode-zonen blev der bl.a. programmeret med LittleBits og eksperimenteret med robotter som QuirkBots og Ozobots. I Maker-zonen blev der f.eks. lavet modeller på livet løs med 3D-printere fra Ultimaker. Alting blev filmet og dokumenteret med GoPro kameraer og behandlet med specielle redigeringsprogrammer på børnenes iPads. Slutresultatet blev en række spændende opfindelser, der viste, at med den rette pædagogiske støtte og digitale værktøjer kan også mindre børn i 4. klasse skabe innovative løsninger på reelle problemer. Til eksempel kan nævnes en selvopvarmende stegepande drevet af en solcelle, der af eleverne blev tænkt som et miljøvenligt værktøj til skovturen eller spejderlejren. Eller en selvvarmende cykelsaddel, der virkede takket være en dynamo. Eleverne håbede, at det ville være en måde at få flere folk til at cykle i koldt vejr.

Bagsværd skole

Feedback

Feedback var en central del af projektet, først og fremmest i forhold til elevernes kreationer, hvor vi gjorde det klart, at det ikke var personlig kritik, hvis de fik at vide, at deres opfindelse ikke virkede optimalt, men vigtig information til at fremme udviklingsprocessen. Jo tidligere fejl findes, jo hurtigere kan man udbedre dem og nå frem til en bedre løsning. Samtidigt var feedback også vigtig i forhold til projektet selv. Igennem alle fire uger blev eleverne spurgt, hvad de syntes om aktiviteterne, og hvis motivationen faldt, blev der talt om det, så eleverne selv kunne komme med forslag til forbedringer. Det er eleverne og deres læring, der står i centrum, også når der prøves nye idéer af, og alle involverede parter ønsker at dette projekt skal blive en succes.

Tolv pilotprojekter

Gladsaxe kommune forventer at gennemføre tolv pilotprojekter, med dette projekt som startskuddet. Nogle af dem vil finde sted på kommunens skoler, mens andre vil inddrage børnehaver eller ungdomsuddannelser. Hippomini er dybt involveret i at uddanne ansatte, så projekterne herefter kan udføres af lærere og pædagoger på de deltagende skoler og institutioner, sådan så dette virkeligt kan blive til fremtidens skole. Det vigtigste er, at den iterative didaktik og maker-, medie- og kodningsteknologier bliver en naturlig del af uddannelsespraksis.

Bagsværd skole

Kunne du lide dette?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest
X