Hippomini overtager matematik undervisningen

Hippomini overtager matematik undervisningen

Efter aftale med Ganløse Skole, afholdt Hippomini en halvanden times workshop for 5.B og matematiklærere på skolen.

Izak9

Eleverne blev introduceret for Izak9, som er et taktilt læringsmateriale til matematik. Produktet består af 27 terninger, der viser forskellige kombinationer af farver, figurer, tal, brøker og procenter. Izak9 er et medrivende 3D baseret læringskoncept til matematik for primært mellemtrinnet.  Ved at bruge Izak9 i undervisningen får man matematikken ud af bogen, og både mindre og større elever bliver stimuleret i at arbejde sammen for at løse de mange forskellige opgaver. Teamwork, debat, tilpasningsevne er en naturlig del af aktiviteten, når eleverne udsættes for matematik med Izak9. Undervisningen med Izak9 fungerer bedst ved at inddele klassen i grupper af 4-6 elever.

Utraditionel matematik

5.B går i gang med at løse forskellige matematiske opgaver på en sjov, anderledes og utraditionel måde. Der deles ideer, der diskuteres problem og løsning, der lyttes og læres eleverne imellem.Løsningen af opgaverne i grupper giver eleverne mulighed for at lære af proces og hinanden, og det viser sig hurtigt at eleverne med forskellig metode kan nå frem til samme resultat. Det giver anledning til en god diskussion med eleverne i 5B, om hvilken metode der er smartest, og hvordan forskellige metoder til løsning kan bruges både i og uden for matematikken.

5.B er normalt en meget livlig klasse, men med Izak9 er eleverne meget optagede af at få løst de stillede opgaver. Der er en snert af konkurrence mellem de 3 grupper om at finde frem til løsningerne hurtigst, men selv ikke den dygtige elev kan klare opgaverne alene, og slet ikke hurtigere end når gruppen samarbejder. Izak9 begejstrer og motiverer tydeligt eleverne. Alle får mulighed for at komme til orde, og alle har forslag til hvordan en opgave bedst klares, når gruppens 9 terninger skal sættes i alfabetisk rækkefølge efter værdi på både dansk og engelsk.

Eleverne lærer som noget nyt om hvad et primtal er og hurtigt kan alle sætte ord på hvordan man genkender primtal. Eleverne bliver stillet en opgave hvor de skal finde de ni primtal på deres terninger og beregne summen af primtallene. Grupperne arbejder systematisk på opgaven og igen hjælper alle eleverne med at finde frem til gruppens svar, der fremligges for de andre. Det er ikke nok bare at have summen klaret for grupperne skal også fremlægge for hinanden hvordan de har nået frem til deres resultat. Samarbejdet i grupper skaber en god stemning i klasseværelset og eleverne er fordybet i arbejdet med terningerne.

Det magiske kvadrat

”Det magiske kvadrat” blev også afprøvet og med denne øvelse blev gruppernes evne til at samarbejde sat ekstra på prøve. Grupperne skal sætte terningerne op således at tallene fra 1 til 9  både vertikalt, horisontalt og diagonalt giver samme sum. Alle grupper kommer frem til den rigtige løsning uden at få hjælp undervejs. Nogle har regnet den ud og andre har forsøgt sig frem. Ovenpå successen får eleverne en større udfordring med brøk-bryderier, hvor grupperne skal ordne brøker i størrelsesorden. Eleverne fortæller om hvilke brøker der er sværest at placere, og en elev forklarer sine klassekammerater hvordan man forlænger brøker, for nemmere at kunne sammenligne.

MegaMuren

MegaMuren er en rigtig teambuilding øvelse, hvor hele klassen i fællesskab skal bygge en stor samlet mur med alle 27 terninger. Muren er 9 terninger lang og 3 terninger høj. Procent, brøker og grafer på hver sin række med laveste værdi først og højeste til sidst. Eleverne opdager hurtigt at hver af de 9 kolonner har lige store værdier blot vist som brøker, procenter eller grafer. På trods af at 19 elever skal hjælpes med at klare opgaven, finder de hurtigt en samarbejdsform, der gør dem i stand til at løse opgaven – også selvom de endnu ikke har lært om procenter!
Oprydningen klares ved hjælp af en sidste opgave hvor alle 27 terninger skal bruges til at lave en stor terning med forskellige figurer på alle sider. Det lykkedes 5.B takket være teamwork og evnen til at trække på hinandens matematiske færdigheder, og så er Izak9 pakket sammen og er klar til næste gang.

Evaluering

Niels fra Hippomini runder timen af med en evaluering sammen med 5.B. Der spørges om hvad klassen synes om at lære matematik med Izak9 terningen.

Der mangler ikke positiv feedback fra både matematiklæreren og eleverne som pænt efter tur udtaler sig: ”Det var den bedste matematiktime i livet”, ”Det har været rigtigt sjovt”, ”Vi opdagede forskellige måder at gøre tingene på!”, ”Jeg synes ikke vi var uenige som vi ellers plejer at være, men vi blev meget hurtigt enige om hvordan vi skulle gøre” og ”Der var meget mere stille i timen end der plejer at være!”.

“Izak9 cuben giver eleverne mulighed for at få “hands on” med matematikundervisningen. Eleverne var motiveret på en helt anden måde i forhold til den almindelige matematikundervisning. Eleverne lyttede opmærksomt, og de var alle aktive og deltog koncentreret i opgaveløsningerne. Izak9 giver en hel anden mulighed for samarbejde eleverne imellem. Den sidste øvelse, hvor eleverne skulle samle hele Izak9 til geometriske figurer, gav en rigtig god mulighed for at teste klassens samarbejde og dermed deres sammenhold. Jeg synes, at Izak9 er et rigtig godt alternativ til den traditionelle matematikundervisning, og jeg vil helt sikkert bruge den igen.” siger Maria L. Hjorth-Hansen, som er matematiklærer ved Ganløse Skole.

Hos Hippomini er vi super glade for at afholde workshops som denne! Vi introducerer hele tiden nye digitale produkter til undervisningen og vi ved af erfaring at man lærer bedst, når vi prøver ting sammen. Det kunne vi også konstatere på Ganløse Skole i dag! Skulle du have lyst til en gratis inspirations workshop på din skole, er du meget velkommen til at ringe til os på 33163317 eller du kan skrive til os her.

Kunne du lide dette?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest
X