Fremtidens klasseværelse

Fremtidens klasseværelse

I Future Classroom Lab, fremtidens klasseværelse, er teknologi rigtig meget mere end den blanke glasflade, de fleste elever forbinder med teknologi.

Teknologi er i Future Classroom Lab, Arduino, Makey MakeyRaspberry PiLittlebits3D print, 3D doodlereRobotter, DronerLaserskærere og meget meget mere.

Future Classroom

Teknologi er det, der får ting til virke under, over og ved siden af glasfladen. Den ændrer kultur, mennesker, processer og muligheder for skabelse, fortæller Lasse Remmer, der er pædagogisk didaktisk it-konsulent på CFU og Lead Ambassador for Future Classroom Lab Danmark.

“Vi befinder os i en tid, hvor eleven bør være en aktiv og ofte kollaborerende deltager i en iterativ arbejdsproces, hvor teknologi indgår, når det er meningsfuldt. Læreprocesser, hvor det at fejle, afprøve, sketche, ’make’ og programmere sig frem, er en integreret del af læreprocessen. Dermed skabes en reel mulighed for, at eleven kan bevæge sig fra forbruger til reflekteret producent og derved kickstartes i sin dannelse i en digital tidsalder” Bjørn Ilsøe, CFU-chef.

Studiemekka på nybyggede UCC Campus Carlsberg

Selv om Campus Carlsberg nærmest bliver en by i sig selv, håber Professionshøjskolen UCC, at det bliver et meget åbent sted. Rektor for UCC, Laust Joen Jakobsen fortæller: ”Vi kan godt lide tanken om at have et meget åbent hus. Vi skal ikke lukke os om os selv. Her skal gerne være åbent for andre mennesker, der kan bruge vores faciliteter og lokaler – også om aftenen”. Han drømmer også om, at for eksempel skoler skal komme hen på campus for at se, hvor-dan undervisning kan foregå – og ikke omvendt. ”Vi arbejder meget med Future Classroom, så håbet er, at man kan komme til Campus Carlsberg for at opleve fremtidens undervisning,” slutter Laust Joen Jakobsen.

Future Classroom

Future Classroom Lab er et europæisk skoleudviklingsprojekt, under European Schoolnet med 32 deltagerlande.

Drivkraften i det danske bidrag er CFU/UCC, der står for en progressiv fortolkning af FCL som en rugekasse for teknologiunderstøttede læreprocesser til det 21. århundrede. Future Classroom Lab sigter mod at skabe en relevant, dynamisk og aktivt skabende teknolo-giforståelse.

Hippomini er teknologipartner med Future Classroom Lab, og vi leverer sammen med vores partnere udstyr og viden til etableringen af det store Future Classroom Lab på det nybyggede Campus Carlsberg, som slår dørerne op i september 2016.

Kunne du lide dette?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest
X