Digital innovation og kreativitet i folkeskolen

Digital innovation og kreativitet i folkeskolen

Børns evne til teknologisk tænkning er en afgørende kompetence i det 21. århundrede, og ved at bruge 3D teknologier i undervisningen får eleverne mulighed for at prøve kræfter med en af tidens helt afgørende teknologier. Derfor anskaffer Faxe Kommune 3D printere og 3D scannere til alle afdelinger på kommunens skoler.

Med 3D printere på alle skoler i kommunen, får både elever og lærere mulighed for at eksperimentere, lege, undersøge og designe ting i et digitalt læringsrum.

Claus Christiansen og Kaja Pedersen der er Faxe Kommunes Læringscenterkoordinatorer, er ikke i tvivl om nødvendigheden af at indføre nye teknologier i skolen. Teknologier som både er kompetencegivende, men også gør undervisningen mere varieret og praksisorienteret.

Fremtidens kreative lærer skal være nysgerrig

og have lyst til at arbejde med alt fra idéskabelse til iværksætteri. Det er læring på en ny og anderledes måde, og derfor skal vi nu i fælleskab til at udvikle nye undervisnings- og arbejdsformer i kommunens skoler, udtaler Claus Christiansen. For at alle får det maksimale ud af de nyindkøbte 3D teknologier skal de skabe øget læring, og det kræver langt mere end blot teknisk forståelse af hvordan 3D printere fungerer. Der er simpelthen behov for at tænke i nye undervisningsforløb.

Til at støtte os i processen med at få integreret de nye 3D print teknologier i undervisningen, har Faxe Kommune valgt at samarbejde med en leverandør, der arbejder for at få integreret nye digitale trends og teknologier på uddannelsesområdet. Det har været væsentligt for os, at leverandøren har kunne fungere som sparringspartner i forbindelse med implementeringen og den efterfølgende uddannelse af medarbejdere, da 3D print er et nyt område for os. Hippomini har hjulpet os fra start til slut med alle dele af forløbet, og vi er kommet i gang på en rigtig god måde, kommenterer konsulent Lars Sørensen fra Faxe Kommune.

Faxe Kommune 3Dprint

3D print workshop

Som en del af aftalen med Hippomini afholdes der blandt andet hands-on workshop for 42 deltagere fra de 11 skoler. Der bliver stillet seks 3D printere op til workshoppen og mødelokalet bliver hurtigt forvandlet til et kreativt værksted, hvor deltagerne får input til hvordan 3D print kan bruges til at tænke undervisning på nye måder. De mange deltagere på workshoppen introduceres også for 3D design software. TinkerCad er en gratis software, udviklet af AutoDesk og er designet til at hjælpe begyndere i gang med 3D design. De mange deltagere arbejder i grupper, og går igennem alle faser af et designforløb – fra idé til design til 3D printet prototype.

Faxe Kommune 3D print

Praktisk indsigt

Deltagerne på workshoppen skal selvfølgelig have praktisk indsigt i 3D print med sig tilbage på skolen, men gevinsten er i lige så høj grad, at deltagerne får inspiration til hvordan man kan arbejde med innovation i praksis. Når der er fælles aktiviteter, får de fleste lyst til at dele deres viden med hinanden. Det handler om at udvikle og se nye muligheder i undervisningen og udfordre elevernes nysgerrighed, om at udforske sine omgivelser fortæller Niels Bentler fra Hippomini, der har undervist på dagens workshop.

Faxe Kommune 3D print

Folkeskolen har en væsentlig rolle når elevernes innovative kompetencer skal stimuleres og udvikles, og alle kommuner bør overveje hvordan man kan styrke opfinder- og skaberkulturen i skolen.

Kunne du lide dette?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest
X