BricQ Motion Essential og god læring med Hippomini

BricQ Motion Essential og god læring med Hippomini

I samarbejde med Hippomini og produktet LEGO Education BricQ Motion Essential har vi bragt både jubel og god læring ind i 2. årgang på Antvorskov Skole

Hvad gør man som skole, når konstruktionsleg ikke længere er en naturlig del af alle elevers opvækst?

Dette er en artikel om BricQ Motion Essential skrevet af Antvorskov Skole.

Allerede før vi som skole blev ramt af nedlukninger pga. covid19 kunne vi konstatere, at vores elever kom i skole med andre kompetencer end tidligere.

Nogle af de savnede kompetencer, der bliver iøjnefaldende, er, at flere elever bliver udfordret af:
– at gå ind og ud af lege og ikke mindst at knytte nye venskaber
– at kunne gå fra en ide til at kunne skabe eller konstruere i det fysiske rum
– at kunne følge en instruktion og i næste skridt at kunne tænke nyt eller redesigne ideer
– at kunne samarbejde, være fleksible og kunne inkorporere andres ideer i et fælles projekt

Som skole kan vi håbe på, at de lærer det i løbet af deres skolegang, eller vi kan gøre det til et opmærksomhedspunkt, hvor vi målrettet går efter at skabe et læringsmiljø, der understøtter, at alle elever opnår ovennævnte kompetencer, inden de går ud af indskolingen.

Vi har derfor valgt, at konstruktionsleg bliver et af vores omdrejningspunkter, og man kan ikke sige konstruktion uden at sige LEGO. Alle ansatte er selv vokset op med LEGO og ved på egen krop og sind, hvorfor LEGO betyder ”Leg godt”. Sammen med vores elever skal vi derfor opøve de savnede kompetencer bl.a. ved, at vi bygger læring op omkring LEGO som et ”fælles tredje”.

BricQ Motion Essential

Vi har en del LEGO i forvejen både traditionelle byggesæt og sæt fra LEGO Education, som vi har sat i spil i forskellige faglige sammenhænge. Men vi manglede fortsat noget, og her faldt valget på LEGO Education BricQ Motion Essential.

Naturvidenskabelige fænomener

Eleverne kommer til at arbejde med naturvidenskabelige fænomener som kræfter og bevægelse, som ellers kan blive en lidt abstrakt ting for vores yngste elever. De bliver ført igennem forløbene på en eksemplarisk måde, der stilladserer deres tanke- og handlemønstre, så de stiller og besvarer spørgsmål, de analyserer og de ender ud med at præsentere deres ideer – og det er jo ikke altid, at tingene går lige, som man havde forestillet sig, så eleverne kommer også til at skulle ændre på deres ideer for at optimere den endelige løsning.

Opgaveløsningen sætter store krav til deres sociale og personlige kompetencer. Men opgaverne er samtidig så spændende, at det at være sammen om det bevirker, at de motiveres til at overkomme det, der kan være svært.

Til elever og lærere er der syv lektionsplaner, der er meget nemme at gå til. Men der er også plads til at både elever og lærere enten kan sætte det i en større sammenhæng eller lade sig rive med undervejs og kombinere det på andre måder. Vi gjorde lidt af det hele, da vi i to 2. klasser satte LEGO Education BricQ Motion Essential på skemaet en hel uge.

BricQ Motion Essential

Erfaringerne fra den uge vil vi gerne dele med jer.

I den ene 2. klasse fik børnene en kasse LEGO Education BricQ Motion Essential, ny og lækker. De skulle samarbejde to og to.Vi åbnede lektionsplanen på den interaktive tavle og så den første del med ”Forhindringsbane til hunde”.

Herefter fik børnene frie hænder til at bygge på bedste vis. Der kom mange forskellige udgaver af forhindringsbaner frem i løbet af dagen, med store udfordringer til hundene.

Der var grupper, der helt på egen hånd kom i gang med at skrive en bog på Skriv og Læs Gyldendal om, hvordan de som gruppe have samarbejdet, hvad hunden skulle gøre for at klare banen osv.

Som dagene gik blev konstruktionskompetencen udviklet. Vi havde elever, der aldrig havde bygget med LEGO før i den ene ende af skalaen, og elever der har konstrueret store bygningsværker siden de var to. Dette afstedkom samarbejde på kryds og tværs, hvor man bl.a. kunne høre eleverne forklare hinanden, hvordan man kunne bygge videre på en figur, der skulle betjenes af trisser og snore.

Der var grupper, der fandt sammen på tværs, da de så muligheder i at deres figurer kunne blive til noget stort og fantastisk sammen.

I løbet af denne uge fik vi også talt om følelser. Hvordan har man det, når LEGO´et falder sammen. Hvordan får man energi til at prøve igen. Hvordan man kan hjælpe hinanden, når man kan se andre synes det er svært.

Naturlig undervisningsdifferentiering

Undervisningsdifferentieringen faldt naturligt, for der var elever, der skulle opfordres til at finde på noget selv – ikke at følge manualen slavisk, men der var også elever, der havde brug for motivering og opmuntring til at give sig i kast med at samle en figur ud fra manualen, og dermed lære hvordan man læser og følger en instruktion.

I den anden 2.klasse blev tingene grebet lidt anderledes an. Vi startede også med lektionsplan 1, som handler om at bygge forhindringsbaner til hunde. Udfordringen ved denne opgave er, at der ikke findes en manual til at bygge en forhindringsbane. Eleverne blev sat i grupper af 3-4, hvor de startede med at tegne deres egen bane.

Eleverne gik derefter i gang med at bygge deres forhindringsbane i grupperne. For nogle elever var det nemt at gå i gang med at tegne og derefter bygge deres bane, for andre var det noget mere udfordrende ikke at have en manual at gå efter. Nogle af grupperne gik helt i stå og måtte lade sig inspiration af byggemanualerne, hvor der er afbilledet flere forskellige baner.

BricQ Motion Essential

Udfordrende at dele

For nogle elever var det meget udfordrende både at dele LEGO kassen, men også ikke at få lov til at bygge hele tiden. I klassen blev mange elever udfordret på deres samarbejdsevne samt deres evne til at dele ting. For nogle elever gav det ro at der kom struktur og form i hvordan LEGO kassen blev delt i gruppen samt at det gik på tur hvem der skulle bygge videre på modellen.

Det var tydeligt at nogle elever var vant til at bygge med LEGO og andre ikke var vant til det. De elever, der var vant til at bygge med LEGO havde en mere legende og kreativ tilgang til at løse opgaverne.

Mange af eleverne begyndte sidst på uge at udfordrer sig selv i forhold til deres modellerne og hvad de gerne ville bygge.

Vores erfaring

Vores erfaring fra den første uge med LEGO BricQ Motion Essential har betydet, at vi nu er i fuld gang med at inspirere vores kollegaer til at kaste sig over de nye kasser, men også hvordan vi i andre sammenhænge kan overføre vores erfaringer og erkendelser fra denne uge. Vi ønsker at øge vores fokus på den legende tilgang, at give eleverne friere tøjler, så de selv når dertil hvor de af egen motivation udfordrer materialerne og at kombinere LEGO med andre af vores eksisterende læringsmaterialer.

Så alt i alt har vi armene over hovedet. Både lærere og elever glæder sig til næste gang der står LEGO på skemaet.

Kunne du lide dette?

Del på facebook
Share on Facebook
Del på twitter
Share on Twitter
Del på linkedin
Share on Linkdin
Del på pinterest
Share on Pinterest
X